Những câu chuyện

của chúng tôi

Thiết kế Phản ánh Cuộc sống

Các ấn phẩm này cụ thể nhằm vào nhóm dân tộc thiểu số người Khơ-me sống tại tỉnh Trà Vinh. Để có thể có tác động về logic và tình cảm các mẫu thiết kế phải thể hiện chân thực hình ảnh về đồng bào Khơ-me và cuộc sống của họ ở Trà Vinh.

Đọc thêm

Logo AFV – Đáng nhớ và Đáng giá

Khách hàng của chúng tôi Action For Vietnam là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển với mục đích hướng tới một xã hội không đói nghèo, bình đẳng nơi phụ nữ được phát huy năng lực và trao quyền quyết định. Họ yêu cầu một logo có chữ viết tắt AFV, biểu đạt tính cách của người anh hùng đi tiên phong, tinh thần phát triển, nữ tính và mang đặc trưng của Việt Nam.

Đọc thêm